Kościół drewniany

           

           Kościół drewniany został wzniesiony w 1917 r. według projektu Mateusza Golasa, budowniczego pochodzącego z Żywca. Reprezentuje on modny wówczas styl zakopiański. Został on zlokalizowany w ówczesnym centrum Białogonu. W 1963 roku wzniesiono obok kościoła wolnostojącą dzwonnicę, również drewnianą, odpowiadającą stylowo reszcie pierwotnego założenia. W latach 90 – tych ubiegłego wieku wzniesiono obok kościoła ołtarz polowy pod drewnianym zadaszeniem, również naśladujący styl zakopiański.