Obecnie pracujący

 

 

Proboszcz:

Ks. Stanisław Kapica, KHK (Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej). Święcenia kapłańskie otrzymał 14.06.1975 r. z rąk ks. bp. Jana Jaroszewicza. Funkcję proboszcza w naszej parafii pełni od 1996 r. 

 

 

Wikariusze: