Osoby duchowne pochodzące z parafii

 

Kapłani: 

Ks. Mariusz Adamczyk – 1998 r. (Salwatorianin)