Od 1996 roku:

1996 – 2000 – ks. Jan Wojtyna

2000 – 2004 – ks. Maciej Stopiński

2002 – 2004 – ks. Marek Zawłocki 

2004 – 2007 – ks. Dariusz Kozak

2004 – 2009 – ks. Krzysztof Irla

2007 – 2011 – ks. Łukasz Bielat

2009 – 2014 – ks. Marcin Jastrząb

2011 – 2014 – ks. Arkadiusz Karczyński 

2014 – 2016 – ks. Szymon Usarz

2014 – 2017 – ks. Adam Koćwin