Historia parafii

 

 

Historia parafii:

              Parafię erygował bp Augustyn Łosiński 17 kwietnia 1918 r. Drewniany Kościół pw. Przemienienia Pańskiego z dzwonnicą wg projektu Mateusza Galasa, wzniesiony w latach 1917–1918, powstał w centrum fabrycznego osiedla, przyłączonego do Kielc po II wojnie Światowej. Reprezentuje on styl podhalański. Jednonawowa Świątynia z kaplicą i zakrystią pokryta jest gontem. W kruchcie mieści się tablica żeliwna z pamiątkowym medalem wybitym z okazji uruchomienia Huty Aleksandra.

               W 2005 r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę nowego kościoła. 6 sierpnia 2005 r. bp Kazimierz Ryczan poświęcił plac pod budowę przyszłej Świątyni przy ul. Kolonia. Teren ogrodzono. Nowa Świątynia to budynek w typie bazylikowym, trójnawowy z dwiema wysokimi wieżami. Nowy Kościół został konsekrowany przez ks. bp. Kazimierza Ryczana wraz z bp. Marianem Florczykiem oraz bp. Kazimierzem Gurdą w dniu 22 września 2013 r. W homilii bp Kazimierz Ryczan zauważył ofiarność mieszkańców dzielnicy, ich determinację w budowie „swojego” kościoła, wspomaganie tego dzieła „wdowim groszem”, pomimo ubożenia społeczeństwa. Podkreślił, że „kościołów nie budują ludzie bogaci, tylko wierzący”, a wspólnotę tworzą ludzie wiary, którzy przynależą do niej – „dobrowolnie”.

       W pięknie wyposażonym Kościele trzynaście witraży wykonała Pracownia Witraży „Furdyna” z Krakowa. Ich motyw przewodni to siedem sakramentów Świętych, w rozecie zaś na fasadzie Świątyni znajdują się wizerunki czterech ewangelistów. Fundatorami witraży były rodziny z parafii. Dwa jako wotum za dar kapłaństwa ufundowali księża: ks. Jan Pałys – poprzedni proboszcz w Białogonie i ks. kan. Stanisław Kapica. Obecnie wspólnota parafialna liczy 3684 wiernych.