Wyjazd na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej

W dniach 5-12 lutego 2023 r. udajemy się na „czytanie piątej” Ewangelii, jak określana jest Ziemia Święta. Odwiedzimy m.in. Jerozolimę, Górę Kalwarię, Ogród Getsemani, Betlejem, Nazaret, Betanię, Jerycho, Kafarnaum i inne miejsca, w których działał Jezus. Oczywiście nie zabraknie Góry Tabor.

WYJAZD AUTOKARU NA LOTNISKO DO KRAKOWA
Z PARKINGU PRZY NOWYM KOŚCIELE
W NIEDZIELĘ, 5 LUTEGO O GODZ. 3:30.

PAMIĘTAJMY O PASZPORTACH!!