14 lutego 2018

Droga Krzyżowa

Wielki Post jest czasem gorliwej modlitwy przez udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. W naszej parafii w każdym tygodniu wielkiego postu, te nabożeństwa będą celebrowane w następujących dniach: […]
14 lutego 2018

Ministranci w Fly Sky

Tuż przed feriami zimowymi, ministranci naszej parafii udali się do parku trampolin “Fly Sky” w Kielcach. Pod opieką rodziców oraz pracowników tego miejsca sprawdzali swoją kondycję fizyczną. Wielość atrakcji i […]
13 lutego 2018

Środa Popielcowa

         W najbliższą środę rozpoczynamy Wielki Post. 40 dni w których przez modlitwę, post i jałmużnę dostrzegamy to co naprawdę ważne w życiu oraz cel ziemskiej pielgrzymki czyli zbawienie. Tradycyjnie […]
3 lutego 2018

Słowo Boże na V niedzielę zwykłą

Mieszkańcy Kafarnaum nie dostrzegali w Chrystusie ani „Umiłowanego Syna Bożego”, ani „Świętego Bożego”, lecz genialnego lekarza. Przynosili zatem do Niego wszystkich chorych, a On ich uzdrawiał. Jezus miał władzę nad […]