Apostolat Maryjny

Wśród ugrupowań powstałych w Kościele w okresie posoborowym, inspirowanych Dekretem o apostolstwie świeckich, wymienić należy Apostolat Maryjny, który wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, zainicjowanego przez ks. Franciszka Domaradzkiego CM ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego`a Paulo na terenie Galicji, zatwierdzonego przez papieża św. Piusa X w roku 1905. Od roku 1909 uzyskało status prawny w całym Kościele.

Po II wojnie światowej Stowarzyszenie podzieliło los innych organizacji kościelnych w Polsce. W 1980 r. ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Misjonarzy wskrzesił ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. W krótkim czasie grupy AM powstały nieomal we wszystkich diecezjach, a także wśród Polonii. Osobowość prawną AM otrzymał w 1992 roku, kiedy to został zatwierdzony „Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce” podczas obrad 252. Konferencji Episkopatu Polski.

Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks.Teofila Herrmanna, AM powrócił do swoich korzeni i został włączony do ogólnoświatowej wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:
1. Pogłębienie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
2. Oddziaływanie na otoczenie, a zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.
3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie.

Dla realizacji tych celów Apostolat Maryjny posługuje się „10 Radami” opartymi na kanwie Pisma Świętego. Rady te, jako szczegółowe wskazania, wynikają z charakterystycznych dla członków AM cech duchowości, które określone są w Statucie.

Stałe impulsy do wytrwałej działalności spełniają comiesięczne spotkania każdego 27 dnia miesiąca, dni skupienia, rekolekcje, udział w pielgrzymkach.

W naszej parafii członkowie Apostolatu Maryjnego prowadzą w każdą I sobotę miesiąca przed Mszą św.  modlitwę różańcową, a po Mszy św. Nowennę do Matki Bożej Cudownego Medalika. Każdy może dołączyć do naszego grona!