Sakrament Bierzmowania

 

 

„Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce,

a oni otrzymywali Ducha Świętego”. (Dz 8,17)

 

         Sakrament bierzmowania jest wydarzeniem w którym ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i nałożenie ręki szafarza dar samego Ducha Świętego. Przez Jego siedmiorakie dary zobowiązani jesteśmy jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obok chrztu i Eucharystii należy do grupy Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia młodego człowieka, w ważnym momencie, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

 

Wymagane jest:

– przedstawienie przez kandydata metryki chrztu świętego z parafii w której miał on miejsce,

– w przypadku osób spoza parafii ( według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania,

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,

– opinia katechety o kandydacie,

 – spełnienie warunków przygotowania formacyjnego.

 

Warunki, które musi spełniać kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

– w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Św. wewnątrz Kościoła,

– w każdy I piątek miesiąca przystępować do sakramentu pokuty i uczestniczyć we Mszy Św.,

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i majowych,

– systematycznie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych,

– sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

– wykazać się postawą odpowiedzialności i dojrzałości zarówno w Kościele jak i na katechezie.

 

Świadkiem Sakramentu Bierzmowania może być:

– osoba, która przyjęła Sakrament Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii,

– jest osobą praktykującą, która regularnie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii i życiu Kościoła,

– osoba ta nie znajduje się w związku niesakramentalnym,

– w przypadku uczniów szkół średnich uczestniczy w katechezie szkolnej.

 

Świadkowie bierzmowania spoza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.