Sakrament Bierzmowania

 

 

„Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce,

a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,17)

 

Sakrament Bierzmowania jest wydarzeniem w którym ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i nałożenie ręki szafarza dar samego Ducha Świętego. Przez Jego siedmiorakie dary zobowiązani jesteśmy jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obok chrztu i Eucharystii należy do grupy Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia młodego człowieka, w ważnym momencie, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

 

Wymagane jest:

– Przedstawienie przez kandydata Świadectwa Chrztu Świętego z parafii w której miał on miejsce (jeżeli Chrzest był w naszej parafii nie potrzeba zaświadczenia).

– W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego Księdza Proboszcza na udzielenie Sakramentu Bierzmowania poza parafią zamieszkania.

– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

– Opinia katechety o kandydacie.

 – Spełnienie warunków przygotowania formacyjnego.

 

Warunki, które musi spełniać kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

– W każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy świętej.

– W każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty i uczestniczyć we Mszy świętej.

– Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i majowych.

– Systematycznie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.

– Sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej.

– Wykazać się postawą odpowiedzialności i dojrzałości zarówno w Kościele, jak i na katechezie.

 

Świadkiem Sakramentu Bierzmowania może być:

– Osoba, która przyjęła Sakrament Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.

– Jest osobą praktykującą, która regularnie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii i życiu Kościoła.

– Osoba, która nie znajduje się w związku niesakramentalnym.

– W przypadku uczniów szkół średnich – uczestniczy w katechezie szkolnej.

 

Świadkowie Bierzmowania spoza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie swojego Księdza Proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.