Kancelaria parafialna

(wejście od ul. Fredry – obok zielonej kapliczki Świętej Joanny Beretty Molli) 
jest czynna 

od poniedziałku do soboty po Mszy świętej

/w niedziele i święta kancelaria nieczynna/

 

NAJLEPIEJ PO PROSTU PRZYJŚĆ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ O GODZ. 17:00. 

a potem śmiało wkroczyć do zakrystii… znajdziemy tam jakiegoś pomocnego duszpasterza.

 

* * *

     Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w kancelarii parafialnej obowiązują zasady podobne, jak w innych instytucjach publicznych:

1. Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia, której dane dotyczą. Nie można wysłać do osoby zainteresowanej metryki chrztu e-mailem.

2. Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich mogą otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

3. Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

4. Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.

5. Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.

Jeżeli chodzi o uzyskanie informacji o przodkach z Parafialnych Ksiąg Metrykalnych: Chrztu, Małżeństw i Zgonów, to Ksiądz Proboszcz może udostępnić dane z Księgi Chrztów do 100 lat, z Księgi Małżeństw do 60 lat, a z Księgi Zgonów do 50 lat.

Przypominamy też, że w Diecezji Kieleckiej obowiązuje dekret Biskupa o przekazywaniu ksiąg metrykalnych starszych niż 100 lat do Archiwum Kurii Diecezjalnej. Nasze parafialne księgi zostały więc przekazane do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

* * *

Inne informacje praktyczne przy załatwianiu spraw w kancelarii parafialnej:

• Po różne zaświadczenia przychodzą osobiście osoby zainteresowane. 

• Zaświadczenie o tym, że ktoś może być chrzestnym albo świadkiem bierzmowania wydaje parafia zamieszkania, a nie zameldowania.

• Chrzestnym bądź chrzestną powinien być człowiek wierzący i praktykujący.

Niestety, nie daje świadectwa wiary uczeń, który „wypisał się” z lekcji religii, albo osoby, mieszkające ze sobą bez ślubu.

Kandydat na rodzica chrzestnego powinien pamiętać również o wieku (ukończone 16 lat życia) oraz o sakramencie bierzmowania (dojrzałość chrześcijańska).

• Mieszkający za granicą otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą być chrzestnymi tam, gdzie chodzą do kościoła, w polskiej parafii, albo tzw. Misji Polskiej za granicą, nie zaś w parafii urodzenia.