Sakrament Chrztu

 

 

“Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19)

        

               Chrzest jest pierwszym sakramentem i stanowi fundament całego życia chrześcijańskiego. Jest bramą życia w Duchu Świętym i „drzwiami” otwierającymi dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego powiększając Jego organizm.

Skutki Chrztu:

– gładzi grzechy,

– daje życie nadprzyrodzone,

– włącza nas do wspólnoty Kościoła Świętego,

– daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

 

Wymagane jest:

– aby chrzest zgłosili rodzice lub Ci, którzy ich prawnie zastępują (nie mogą ich w tej sprawie wyręczyć osoby trzecie, krewni lub przyjaciele),

– aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku /jeżeli jej zupełnie nie ma , chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie (KPK, kan 868)/

 

Kto może zostać chrzestnym?

– Chrzestnym dla dziecka, mogą być osoby, które otrzymały Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,

– Są osobami praktykującymi, które swoim życiem mogą dać przykład dziecku. Chrzestny pomaga rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie, lub mający niewiele wspólnego z życiem Kościoła (osoby niepraktykujące),

– W przypadku uczniów szkół średnich, osoby które uczestniczą w katechezie szkolnej,

– Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

 

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie swojego księdza proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

 

 Formalności związane z Sakramentem Chrztu:

– Rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka do kancelarii przynajmniej 3 tygodnie przed planowaną uroczystością,

– Należy zabrać ze sobą do wglądu akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

– Należy podać dane personalne rodziców dziecka i rodziców chrzestnych,

– Zarówno rodzice jak i chrzestni przygotowują się religijnie na Uroczystość Chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania, aby w dniu chrztu przyjąć Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego),

– Należy przynieść zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o życiu zgodnym z wiarą i odpowiadającym funkcji, którą mają pełnić,

– Udział w parafialnej katechezie chrzcielnej,

– Do obrzędu chrztu niezbędna jest biała szata i świeca dla dziecka,

– Gdyby chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym niezwłocznie poinformować parafię.

 

Rodzice dziecka, rodzice chrzestni stawiają się w zakrystii co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem liturgii celem złożenia podpisów w księdze Chrztu Świętego.