Zamawianie Mszy Świętych

Najdoskonalej wielbimy Boga Mszą Świętą!

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy świętej, przystępując uprzednio do sakramentu pokuty.

Na kolejny (nowy) rok intencje przyjmujemy mniej więcej od października roku bieżącego.

Dziękujmy Bożej Opatrzności za jubileusze małżeńskie
i rocznice urodzin,
prośby Miłosierdzie Boże o życie wieczne dla naszych zmarłych –
oni bardzo potrzebują naszej modlitwy.