Osoby duchowne pochodzące z parafii

Kapłani:

  • Ks. Mariusz Adamczyk – 1998 r. (Salwatorianin)