I Komunia Święta

 

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:

«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc:
«Pijcie z niego wszyscy, bo to moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 26)

 

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (KKK 1324). Pełny i świadomy udział w tej celebracji umacnia więź z Chrystusem i kształtuje życie duchowe człowieka. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan 913), czego wykładnią jest dekret Biskupa Kieleckiego: „W Diecezji Kieleckiej od 1 września 2012 r. Pierwsza Komunia Święta będzie udzielania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentach, czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej”.

 

Wymagane jest:

– Uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach).

– Opanowanie podstawowych modlitw, określonych przez katechetę.

– Uczestnictwo w katechezie parafialnej (według ogłoszeń duszpasterskich).

– Systematyczny udział dziecka wraz z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz nabożeństwach okolicznościowych.

– Potwierdzenie faktu Chrztu Świętego (jeżeli Chrzest odbył się nie w naszej parafii wymagane jest Świadectwo Chrztu Świętego).