I Komunia Święta

 

         „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 26).

 

           Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (KKK 1324). Pełny i świadomy udział w tej celebracji umacnia więź z Chrystusem i kształtuje życie duchowe człowieka. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan 913) czego wykładnią jest dekret ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej. „W Diecezji Kieleckiej od 1 września 2012 roku, Pierwsza Komunia Święta będzie udzielania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentach czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej”.

 

Wymagane jest:

– Uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w  Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach),

– Opanowanie pamięciowe podstawowych modlitw, określonych przez katechetę,

– Uczestnictwo w katechezie parafialnej,

– Systematyczny udział dziecka wraz z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz nabożeństwach okolicznościowych w parafii zamieszkania rodziców,

– Potwierdzenie faktu chrztu św. (akt chrztu).

 

Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914),
ocenia proboszcz i decyduje o jego dopuszczeniu.