Poradnictwo Rodzinne

,,Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje”

Św. Jan Paweł II

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA
zaprasza
NARZECZONYCH
przygotowujących się do małżeństwa i życia w rodzinie

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zgłaszają się do doradcy w Parafialnej Poradni Rodzinnej. Cykl spotkań obejmuje jedną konferencję ogólną, w której może uczestniczyć kilka par narzeczonych. Tematem tego spotkania jest Odpowiedzialne Rodzicielstwo, oparte na miłości małżeńskiej. Te spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca po Eucharystii w salce parafialnej.

Pozostałe trzy indywidualne spotkania narzeczonych, prowadzone są w odpowiednich odstępach czasu. Uczymy się na nich naturalnych metod planowania rodziny i ich znaczenia w budowaniu trwałych więzi małżeńskich i rodzinnych. Na ten cykl umawiamy się indywidualnie z parą narzeczonych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY TAKŻE MAŁŻONKÓW
i WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH PORAD W ŻYCIU CODZIENNYM
,,Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować”. 
,,MIŁOŚĆ, która jest gotowa oddać życie nie zginie”

Św. Jan Paweł II

Parafialna Poradnia Rodzinna służy pomocą w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w małżeństwie, w relacjach rodzinnych, w potrzebie osób szukających pomocy.

Na te spotkania można umawiać się telefonicznie 602-428-584 lub zapraszamy do salki parafialnej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Eucharystii (około godz. 17.30).