Pietraszki

W 1939 r. wybudowano Katolicki Uniwersytet Ludowy na Pietraszkach. W skutek wybuchu II wojny światowej obiektu nie wykorzystano zgodnie z pierwotnymi założeniami. Opiekę nad nim powierzono parafii w Białogonie.

Pałacowy charakter obiektu stwarzał różne możliwości i tak początkowo w czasie wojny kwaterował niemiecki wojskowy dozór ujęcia wody pitnej, a po zakończeniu wojny zamieszkały tam Siostry Albertynki.

W latach 1950-1970 na Pietraszkach działał gruźliczy oddział szpitala, następnie Dom Pomocy Społecznej dla osób ze zdrowiem psychicznym, który funkcjonował aż do roku 2000.

W latach 1950-2012 w sali gimnastycznej tego budynku funkcjonowała również kaplica.

Obecnie zarząd nad budynkiem otrzymała Fundacja Gramy z Tobą. Na terenie trzykondygnacyjnego obiektu z dwunastoma salami i pięciohektarowej działce ma powstać Zakład Aktywności Zawodowej, który pomoże osobom niepełnosprawnym.

– Pracujemy nad pewnym rozwojem tego domu od 2019 r. i mamy dopracowany docelowy jego kształt. Chcemy rozpocząć od utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, na początek znajdzie tam pracę 30 osób. Jest to bardzo piękne, ciekawe, zalesione miejsce, powstaną tam cztery pracownie – pszczelarska, ogród ziołowy, ciastkarnia oraz pracownia rękodzieła – mówi ks. prof. dr hab. Witold Janocha, dyrektor Domu św. Jana Pawła II w Kielcach (na Pietraszkach).

– Podjęcie pracy przez osoby z niepełnosprawnością jest tym samym wycofywaniem z rehabilitacji leczniczej i przejmowaniem kontroli pod względem ekonomicznym i społecznym nad samym sobą – dodaje ks. prof. Janocha.

Na otworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej samorząd województwa, ze środków PFRON przeznaczył 650 tys. złotych. – To wspaniała inicjatywa diecezji kieleckiej oraz fundacji Gramy z Tobą. Cieszymy się, że osoby z niepełnosprawnością znajdą tu miejsca pracy, będą mogły się dokształcać i rozwijać. Mamy nadzieję, że ZAZ będzie dopiero początkiem funkcjonowania tego miejsca i da możliwości dla osób najbardziej potrzebujących – podkreśliła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Budynek, w którym ma powstać ośrodek wymaga ogromnych nakładów finansowych. Fundacja uruchomiła zbiórkę na zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na portalu zrzutka.pl https://zrzutka.pl/x8zjb2

-> Czytaj więcej o Pietraszkach

 

                                                           29 grudnia 2020 r.

Otwarcie Domu św. Jana Pawła II na Pietraszkach

 

                                                    22 października 2022 r.

Poświęcenie kaplicy na Pietraszkach