Nowy kościół

Starania o budowę nowego kościoła na Białogonie rozpoczęły się już w 1971 r. Dopiero jednak za czasów proboszczowania ks. Stanisława Kapicy decyzja ta zyskała potrzebne zezwolenia.

Dnia 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie Papież Jan Paweł II poświęcił tablicę pt.: „Kamień węgielny kościoła”. Dnia 6 sierpnia 2004 r. bp Kazimierz Ryczan poświęcił krzyż ustawiony na placu budowy kościoła przy ul. Kolonia 34.

Na posiedzeniu Rady Kościelnej pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Kapicy zaakceptowano projekt kościoła. Ustalono również, że budowa będzie realizowana systemem gospodarczym, tj. proste prace będą wykonywane przez parafian, a specjalistyczne przez odpowiednich fachowców za ustalonym wcześniej wynagrodzeniem.

Finansowanie budowy było realizowane ze składek, które wynosiły 30 zł. na miesiąc od rodziny. Składki systematycznie regulowało jedynie około 35% rodzin. To, że budowa kościoła przy takim zaangażowaniu finansowym trwała tylko 8 lat, należy uznać jako wielki sukces budowniczego ks. Stanisława Kapicy i tych zaangażowanych parafian – o czym wspomniał bp Kazimierz Ryczan podczas konsekracji kościoła, która miała miejsce 22 września 2013 r.

Trzynaście witraży do kościoła wykonała Pracownia Witraży „Furdyna” z Krakowa. Ich motyw przewodni to siedem sakramentów świętych, w rozecie zaś na fasadzie świątyni znajdują się wizerunki czterech ewangelistów. Fundatorami witraży były rodziny z parafii. Dwa jako wotum za dar kapłaństwa ufundowali księża: ks. Jan Pałys – poprzedni proboszcz w Białogonie i ks. Stanisław Kapica – budowniczy kościoła. 

Świątynia trzynawowa z wyposażeniem wnętrza, witrażami, ogrzewana z dobrym nagłośnieniem i wideo-akustyką posiada 480 miejsc siedzących. Prace przy realizacji budowy kościoła przebiegały planowo. Odbiór techniczny był bez uwag, a saldo końcowe dodatnie. Z wieży świątyni trzy razy na dobę kuranty melodiami kościelnymi pozdrawiają wszystkich ludzi.