100 – lecie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie

29 września 2018 roku obchodziliśmy kolejną ważną rocznicę w naszej dzielnicy. Tym razem było to stulecie istnienia Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie. To wydarzenie o dużym znaczeniu historycznym i duchowym. Historycznie wpisuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Erygowana 17 kwietnia 1918 roku przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego wpisuje się w dzieje tworzenia odrodzonej Polski. Historia naszej parafii to wspólna droga, w której troska o zachowanie tożsamości Kościoła w Polsce, była połączona z duchowym wzrostem wiary w społeczności białogońskiej. Jest to więc jubileusz o podwójnym znaczeniu – dziękczynienia za wolną Ojczyznę i powstałą parafię. W ramach duchowego przygotowania do jubileuszu, przez trzy dni mogliśmy posłuchać słowa ks. Marcina Borynia, diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Na zakończenie dni skupienia, w czwartek, mieliśmy okazję przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Sobotniej uroczystości przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski, którego kilkoma miłymi słowami przywitali pani Mariola i pan Mirosław Wojciechowscy. Historię parafii przedstawił pan Jan Jasiński. Ksiądz Biskup w skierowanym do nas słowie mówił o roli wspólnoty parafialnej a także znaczeniu tytułu naszej parafii. Każdego dnia przez sakramenty stajemy na Górze Tabor, aby tam przemienieni obecnością Chrystusa świadczyć o miłości Boga do człowieka. O oprawę muzyczną zatroszczyła się schola Angelus a o piękno liturgii oraz czytania i modlitwę powszechną – ministranci oraz parafianie. Na zakończenie eucharystii, ksiądz kanonik Stanisław Kapica, proboszcz parafii, wyraził swoją wdzięczność Bogu i ludziom, za serce i ofiarność włożoną w tworzenie nowej świątyni.

Na zakończenie każdy z nas otrzymał pamiątkowy folder opisujący historię białogońskiej parafii. Zawarte w nim informację przybliżyły nam jak wielkim wyzwaniem była troska o Kościół w trudnych czasach XX wieku. Inicjatorem i współtwórcą tego folderu był p. Jan Jasiński oraz p. Witold Borowiec, Radny Miasta Kielce.