5 x AVE

Na Górze Przemienienia Jezusowi towarzyszy Mojżesz i Eliasz oraz Piotr, Jakub i Jan. Całą Piątkę można określić jako Pięciu Ludzi Ulepionych z Ognia: Mojżesz spotyka Boga, który objawia się jako ogień (w krzaku gorejącym), Eliasz to prorok jak ogień (Syr 48, 1-3), a apostołów w Wieczerniku napełnia ogień Ducha Świętego (Dz 2, 1-4). 

Skoro w uroczystość Zwiastowania Pańskiego usłyszeliśmy, że Pan Bóg rzuca grzesznej ludzkości koło ratunkowe (J 3, 16: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał”), więc… popatrzmy na Jezusa, który jest Światłością świata (J 8, 12) oraz na Górę Przemienienia w kluczu maryjnym. 

Mojżesz-Eliasz oraz Piotr-Jakub-Jan, czyli AVE-AVE i AVE-AVE-AVE! Ave Maria… Zdrowaś Maryjo, prosta modlitwa pokornych serc.

Niechaj każdorazowe odmówienie pięciu „Zdrowasiek” przeniesie nas na Górę Przemienienia i napełni serce ogniem Ducha Świętego. Ave-Ave…? Ave-Ave-Ave…! 

(na zdjęciu: plakat z filmu „Dziewczynka z zapałkami/Das Mädchen mit den Schwefelhölzern”, 2013)