99

Wczoraj rozpoczęliśmy wielkie oczekiwanie na uroczystość Przemienienia Pańskiego. Czyli oczekiwanie na Odpust. W tym roku przeżywamy to oczekiwanie pod hasłem „STO DNI ZE ŚWIĘTYMI I BŁOGOSŁAWIONYMI”. Dzisiaj towarzyszy nam Święta Katarzyna ze Sieny, średniowieczna stygmatyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła. Święta, która uwielbiała pisać listy. Na dobry początek dnia – trzy myśli Świętej Katarzyny Sieneńskiej:

Natychmiast to najlepszy czas na czynienie dobra!

Pamiętaj, że kto raz zakosztuje poklasku, ten za wszelką cenę będzie go szukać… Strzeż się, by próżność nie przywiodła cię do kłamstwa i tchórzostwa. 

Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego.