Błogosławieństwo synów przez ojców

W ramach Peregrynacji Obrazu Świętego Józefa – w piątek, 11 czerwca 2021 r. w naszym kościele miał miejsce wyjątkowy obrzęd – błogosławieństwo synów przez ojców (od 12-17 lat). Chcemy odtąd co roku w Uroczystość św. Józefa ten obrzęd wprowadzić w kalendarz naszej wspólnoty parafialnej.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

– Panie Jezu, Ewangelista Łukasz przekazuje nam, że Maryja i Józef z bólem serca szukali Ciebie, kiedy Ty rozmawiałeś z nauczycielami i uczonymi w piśmie, prosimy Cię za tego ojca i jego dwunastoletniego syna, aby szukali wzajemnego porozumienia i nie zniechęcali się trudnościami. Spraw, aby każdy z nich odkrył, co jest wolą i dziełem Ojca Niebieskiego w ich życiu, aby chciał w nim trwać.
– Panie Jezu, powiedziano o Tobie, że po powrocie do Nazaretu, czyniłeś postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, spraw, aby ten syn otwartym sercem przyjmował Twoją łaskę i doświadczał od swojego ojca pomocy na drodze wiary.
– Panie Jezu, pierwsi uczniowie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca, obdarz tego ojca i jego syna radością i prostotą we wspólnym przebywaniu i podejmowaniu obowiązków w domu, w Kościele, w świecie.
– Panie Jezu, dla wielu ludzi Kościoła Święty Józef był opiekunem i przewodnikiem na drogach wiary, modlitwy i pracy, spraw, aby był nim również dla tego ojca i jego syna.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn miał w osobie Świętego Józefa opiekuna i stróża, spraw, aby ten ojciec i jego syn, trwali w jedności z Tobą i mogli stawać się coraz bardziej nawzajem dla siebie darem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Po Mszy świętej rozpoczęło się czuwanie ze Świętym Józefem, które poprowadziła Wspólnota Domowego Kościoła – Oaza Rodzin.