Drodzy Parafianie!

Christus vivit! On żyje!
Chrystus zmartwychwstał cały. Razem z ciałem i duszą.
Razem z nauką i przykładem życia.
Zmartwychwstał z modlitwą „Ojcze nasz” i wszystkimi Przykazaniami.
Chrystus żyje cały.

Świętowanie jest odrzuceniem kamienia grobowego
z życia osobistego, rodzinnego i narodowego.
Tych trzech elementów nie można oddzielać. One zawsze idą razem.

Na dzień Zmartwychwstania przyjmijcie modlitwę i życzenia:
– niech świętowanie Zmartwychwstania Pana będzie radosne i błogosławione;
 – niech świętowanie nasze upływa w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej życzliwości;
 – niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje w naszych sercach,
naszych rodzinach i w naszym narodzie.

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

Wszystkiego dobrego na świąteczne dni
życzą i pozdrawiają

Wasi Duszpasterze

Wielkanoc, A.D. 2021