Drodzy Parafianie!

Bóg nie umarł!
On zmartwychwstał!
On zwyciężył śmierć i szatana!

On mówił do nas:
„… byłem głodny, a daliście mi jeść,
byłem spragniony, a daliście mi pić,
byłem przybyszem, a przyjęliście mnie…”.

Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa, powstali ludzie, którzy zdają egzamin z miłości miłosiernej, która daje pić, jeść, przygarnia człowieka. To wszystko dlatego, że Chrystus zmartwychwstał.

Życzmy sobie nawzajem, by i w nas obudziło się pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, który jest naszym bliźnim.

Niech blask wydobywający się z Pustego Grobu ożywi w nas nadzieję na lepsze jutro.
Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami.

Idźmy do innych i głośmy Ewangelię płynącą z Pustego Grobu

 

Wszystkiego dobrego na świąteczne dni
życzą i pozdrawiają

Wasi Duszpasterze

Wielkanoc, A.D. 2022