Drodzy Parafianie!

Przyjście na ziemię Bożej Dzieciny jest częścią bezcennego daru,
jakim dzisiaj Bóg nas obdarowuje.
Boże Narodzenie jest największym prezentem, jaki mógł dać ludzkości i światu.
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się dzieckiem Bożym.

Chrystus, Syn Boży, przychodzi na świat,
by swym słowem i życiem ogłosić nam radosną nowinę, że jesteśmy dziećmi Boga.
 Chrystus przyszedł, aby nas pouczyć, jak mamy żyć i kochać,
służyć i modlić się, pracować i cierpieć po to, aby się zbawić.
Okażmy zatem naszą wdzięczność Bogu za Jego przeogromną miłość do nas.
Dziękujmy Mu za to, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Życzymy pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia!
Łamiąc się wigilijnym opłatkiem, zapewniamy o modlitwie przy Żłóbku Bożej Dzieciny

Wasi Duszpasterze:
Ksiądz Stefan, Ksiądz Tomasz, Ksiądz Michał

Boże Narodzenie, A.D. 2022

___________

Życzenia
BISKUPA KIELECKIEGO JANA PIOTROWSKIEGO