Dumka na  Paschę 2022

Trzy Maryje poszły
Koło  czarnych wraków
Tam się dymy niosły
Drogą gdzieś na Charków

Drogie maści niosły
Dla padłych bez grobu
Dla wygnanych wiosną
Z wypalonych domów

Chciały Chrysta pomazać
Ziemi wrócić pokój
Dzieciom ojca matkę dać
Niebo bez nalotów

Do Jezusa miały iść
Jemu cześć i chwałę dać
Poszły tam gdzie krew i dym
Przywalony wojną  kraj

My grzeszni prosimy Panie
Pożar zgaś i odwal kamień
Święty Boże święty mocny
Z grobu powstań w środku nocy
Niech pierzchają zbrojne straże
Chcemy śpiewać tak jak zawsze

Trzy Maryje poszły
Drogie maści niosły
Chciały Chrysta pomazać
Jemu cześć i chwałę dać
Alleluja!

/Piotr Wojciechowski/