Ewangelia i Ty  (I)

W kolejne tygodnie lipca zapraszamy do wspólnego czytania Ewangelii według świętego Łukasza. Na początek pierwsze cztery rozdziały… Przeczytaj i odpowiedz na poniższe pytania!

PYTANIA DO EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

(rozdziały 1–4)

 1. Kto zostaje nazwany we wstępie „dostojnym”?
 2. Jakie imię nosi ojciec Jana Chrzciciela?
 3. Którego dnia obrzezano Jezusa?
 4. Jaki znak otrzymają pasterze?
 5. Kim był sprawiedliwy i pobożny człowiek, któremu obiecano, że ujrzy Mesjasza Bożego?
 6. Ile lat miała prorokini Anna?
 7. Dlaczego rodzice Jezusa co roku chodzili do Jerozolimy?
 8. Jak zrozumieli Jezusowe: „Czemuście Mnie szukali…”?
 9. Jaki chrzest głosił Jan?
 10. Czym będzie chrzcił Mesjasz?
 11. W jakim wieku Jezus rozpoczął działalność?
 12. Którą księgę Starego Testamentu czytał Jezus w synagodze?
 13. Co mówiły złe duchy?

Za tydzień kolejny fragment Ewangelii (rozdziały 5 – 8)