Ewangelia i Ty  (II)

Zapraszamy do wspólnego czytania Ewangelii według świętego Łukasza. Dzisiaj kolejne cztery rozdziały… Przeczytaj i odpowiedz na poniższe pytania!

PYTANIA DO FRAGMENTU ŁK 5–8

 1. Podaj imię celnika, którego powołał Jezus.
 2. Jakie słowa wypowiada Jezus do trędowatego?
 3. Kogo spotkał Jezus w Kafarnaum?
 4. Jezus mówi swoim uczniom: „Błogosławiony, kto…”
 5. Faryzeusze i uczeni w Piśmie udaremnili zamysł Boży względem siebie, gdyż…
 6. Do kogo Jezus porównał swoje pokolenie?
 7. Co przynieśli nawróceni grzesznicy?
 8. Ile złych duchów opuściło Marię Magdalenę?
 9. W czasie burzy morskiej uczniowie wołali…
 10. Jak nazwał Jezusa opętany z Gergezy?
 11. Złe duchy prosiły, by mogły odejść do…?
 12. Co zrobili ludzie na widok cudu?
 13. Czyja córka umarła?

 

Za tydzień kolejny fragment Ewangelii (rozdziały 9 – 12)