Ewangelia i Ty (III)

Zapraszamy do wspólnego czytania Ewangelii według świętego Łukasza. Przeczytaj i odpowiedz na poniższe pytania!

PYTANIA DO FRAGMENTU Łk 9–12

 1. Kto pojawia się obok Jezusa na Górze Przemienienia?
 2. Jak chcieli ukarać uczniowie miasta samarytańskie?
 3. Komu należy zostawić grzebanie umarłych?
 4. Z czego mają się cieszyć uczniowie (72)?
 5. Ile denarów zostawił Samarytanin gospodarzowi?
 6. Co można otrzymać zamiast chleba – ryby – jajka?
 7. Kim jest Belzebub?
 8. Kto dawał dziesięcinę z mięty i ruty?
 9. Od kogo „ważniejsi” są uczniowie?
 10. Kto nauczy ich mówić w godzinie próby?
 11. Jak nazwano bogacza, który chciał „jeść, pić i używać”?
 12. Co pragnął rzucić na ziemię Jezus?
 13. Od czyich szat piękniejsze są lilie polne?

Za tydzień kolejny fragment Ewangelii (rozdziały 13 – 17)