Ewangelia i Ty (VI)

Zapraszamy do wspólnego czytania Ewangelii według świętego Łukasza. Dzisiaj ostatni fragment – przeczytaj i odpowiedz na poniższe pytania!

PYTANIA DO FRAGMENTU Łk 22–24

 1. Jak zareagowali arcykapłani na ofertę Judasza?
 2. Ile razy zapieje kogut, zanim Piotr wyprze się Jezusa?
 3. Ile mieczów przynieśli uczniowie Jezusowi?
 4. O co oskarżyli Jezusa Żydzi przed Piłatem?
 5. Kto płakał nad Jezusem?
 6. Kto drwił/szydził z Jezusa pod krzyżem?
 7. Kim był Józef z Arymatei?
 8. Które niewiasty nie znalazły Ciała Pana Jezusa?
 9. Jaka wioska leży 60 stadiów od Jerozolimy?
 10. Jak pozdrawia apostołów Zmartwychwstały?
 11. W jakim celu Jezus oświeca umysły apostołów?
 12. Co ma być głoszone w Imię Jezusa?
 13. Jak kończy się Ewangelia Łukaszowa?