Ewangelia i Ty (V)

Zapraszamy do wspólnego czytania Ewangelii według świętego Łukasza. Przeczytaj i odpowiedz na poniższe pytania!

PYTANIA DO FRAGMENTU Łk 18–21

 1. Przez co łatwiej przejść wielbłądowi?
 2. Przed kim wchodzą złodzieje, oszuści, celnicy, cudzołożnicy?
 3. Na jakie drzewo wspiął się Zacheusz?
 4. Ile min (srebra) otrzymał zły sługa?
 5. Na co przekupnie zamienili dom modlitwy?
 6. Co odpowiedzieli uczeni zapytani o chrzest Janowy?
 7. Kto ostatecznie został wysłany do przewrotnych rolników?
 8. Czyj napis i obraz był na denarze?
 9. Ilu mężów miała kobieta?
 10. Ile wrzuciła do skarbony uboga wdowa?
 11. Co uczynił młodzieniec, któremu nakazano: Sprzedaj wszystko…?
 12. Które drzewo staje się symbolem bliskości królestwa Bożego?
 13. Kiedy mamy czuwać i modlić się?