Procesja Bożego Ciała

                         Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odnawia w nas świadomość żywej i prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Na nowo tą treść uwydatnił nam ks. kanonik wygłoszonej w tym dniu homilii. Uroczysty wymiar miała Eucharystia o godz. 12.00, w której uczestniczyły dzieci I Komunijne, ich rodzice oraz przybyli parafianie.

               Tradycyjnie udaliśmy się w procesji do czterech ołtarzy. Grupy modlitewne niosące feretrony oraz chorągwie, dzieci sypiące kwiaty, asysta liturgiczna oraz rozmodleni parafianie nadały procesji uroczysty charakter. Przy każdym ołtarzu kapłan zaśpiewał ewangelię a także błogosławił Najświętszym Sakramentem zebranych wiernych. Ostatni czwarty ołtarz znajdował się na placu drewnianego kościoła, który jeszcze kilka lat temu służył wspólnocie parafialnej. Po zakończonej procesji ks. proboszcz podziękował za liczny i pobożny udział w procesji Bożego Ciała.