„Gdzie Biskup – tam Kościół”

Te słowa św. Ignacego Antiocheńskiego były mocno aktualne w niedzielę, 22 maja 2022 r. kiedy to przeżywaliśmy w naszej parafii Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadzał Ksiądz Biskup Marian Florczyk.

Przed godz. 10.00 Ksiądz Biskup przybył do naszej parafii, udał się do kancelarii i dokonał wpisów w Księgach metrykalnych. Następnie przewodniczył Mszy świętej z udziałem dzieci. Po Eucharystii udzielił specjalnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom.

O godz. 11.20 Ksiądz Biskup nawiedził nasz cmentarz parafialny. Od bramy cmentarza przeszliśmy w okolice grobu Śp. ks. kanonika Stanisława Kapicy i ks. proboszcza Franciszka Sieradzkiego. Tam odmówiliśmy Litanię za zmarłych.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Suma w intencji Parafian. Przybył do nas m.in. ks. Dziekan Stanisław Król oraz proboszczowie parafii dekanatu Kielce-Zachód.

Po obiedzie Ksiądz Biskup spotkał się z księżmi wikariuszami w ich mieszkaniach. Wizytację Kanoniczną zakończyła rozmowa z ks. Proboszczem.

Wizytacja Kanoniczna jest to jedna z najważniejszych form pasterskiego posługiwania biskupa. Głównym jej zadaniem jest spotkanie biskupa z duchowieństwem i wiernymi w celu bliższego poznania ich i zachęcenia do praktykowania wiary i życia chrześcijańskiego. Dlatego też biskup powinien osobiście wizytować całą diecezję, albo jej cześć każdego roku, aby przynajmniej raz na pięć lat przeprowadzona została wizytacja w całej diecezji.

Biskup diecezjalny może do wizytowania wyznaczyć biskupa pomocniczego – tak jak to ma miejsce w naszej parafii – względnie wikariusza generalnego lub biskupiego, a nawet zwykłego prezbitera. Dziś jest już jednak zwyczaj, że biskupi wizytują całą diecezję.

Do przeprowadzenia wizytacji biskup dobiera sobie pomocników. Na początku maja przybyli do naszej parafii pracownicy Kurii Diecezjalnej w Kielcach: ks. kanclerz dr Adam Perz, ks. dr Mirosław Cisowski – wikariusz biskupi ds. Duszpasterstwa, ks. dr Marcin Rokita – ekonom diecezji oraz ks. dr Mirosław Kowalski – odpowiedzialny za sprawy liturgiczne. Miało miejsce także sprawdzenie poziomu katechizacji w szkole, którego dokonał ks. dr Paweł Ścisłowicz.

Foto: Sławomir Mazur