J + M + J 2023

W wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego na ulicy Pańskiej pojawiła się nowina, że w tym roku zamiast trzech mędrców, magów czy króli przybędą do naszej parafii trzej bracia franciszkanie: Viator, Fidelis i Ignacy.

Viator przypomni, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba. Fidelis powtórzy słowa Papieża Benedykta: „Trwajcie mocni w wierze”. Ignacy wleje w serca nadzieję i ogień Ducha Świętego.

Z okazji Święta Trzech Króli prezentujemy cztery zdjęcia, które przekazali parafianie podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej.

Na pierwszym – Ojcowie Franciszkanie, pamiątka misji, rok 1936. Druga fotografia z widokiem kościoła oraz nadrukiem na odwrocie: „Pamiątka pierwszego odpustu w Białogonie, dn. 6-Vlll-1918 r. Fot. J. Kłodawski”. Trzecie zdjęcie z Fraciszkańską Szóstką podaje datę misji: 27-X/3-Xl-1929, a ostatnie opatrzono na odwrocie opisem: „Ministranci, maj 1944, fot. T. Rylski”.