Kochani Parafianie!

W Nowym 2023 Roku
Jezus Chrystus – nasz Zbawiciel
niech będzie przy Was, aby Was strzec;
niech idzie przed Wami, aby Was prowadzić;
niech będzie nad Wami, aby Wam błogosławić!

365 dni radości życzą
i noworocznie pozdrawiają

Wasi Duszpasterze:
Ksiądz Stefan
Ksiądz Tomasz
Ksiądz Michał