Ks. dr Andrzej Kaleta mianowany Biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej

W dniu 8 listopada 2017 r. Nuncjatura Apostolska ogłosiła, iż Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym naszej diecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Massita. 

Ks. Andrzej Kaleta urodził się 14 lutego 1957 r. w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z kontynuowania studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Wcześniej ukończył Policealne Studium Zawodowe. Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Biskup nominat poinformował, że jego hasłem biskupim będzie „Fidelitas” (Wierność). Wskazał, że w jego herbie biskupim znajdzie się krzyż św. Andrzeja. „Nad nim zapewne będzie Duch Święty. Chciałbym, żeby znalazł się jeszcze jakiś element wskazujący na głoszenie Słowa Bożego. Andrzej wierny Chrystusowi, Duchowi Świętemu, pełen łaski jest wierny do końca – oddaje życie na krzyżu, głosząc Ewangelię. Najważniejszym zadaniem biskupa jest głosić  Chrystusa i być mu wiernym, wiernym Kościołowi i Ojcu Świętemu” – powiedział nowy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Ks. Kaleta otrzymał święcenia kapłańskie w 1985 r. i przez pięć kolejnych lat posługiwał jako wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Chmielniku (1985-1990) oraz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kielcach (1990-1991). Jako wikariusz angażował się m.in. w pracę z młodzieżą w Ruchu Światło-Życie oraz posługę chorym.

W roku 1991 biskup kielecki Stanisław Szymecki mianował go prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Funkcje tę pełnił do 1994 r. Od roku 1994 do 2006 był odpowiedzialny za Bibliotekę WSD w Kielcach, a od 2006 do 2014 roku był ojcem duchownym alumnów kieleckiego seminarium. W roku 2014 biskup kielecki Kazimierz Ryczan mianował go proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kościelcu.

Po dwóch latach posługiwania proboszczowskiego, w 2016 roku, biskup kielecki, Jan Piotrowski mianował go diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i wikariuszem biskupim do spraw stałej formacji prezbiterów. Obecnie prowadzi wykłady z misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

BP KEP

Jako diecezjanie zapewniamy ks. biskupa nominata o naszej modlitwie na drodze pasterskiej posługi. 

GALERIA  ZDJĘĆ – Radio em