MERRY CHRISTMAS

God’s gifts and his call are irrevocable (Romans 11: 29). True faith is not just noble words and holy thoughts. It is something more: it is a life in which a man follows the path of the heart, the path of love. Deeds, actions, daily for God’s kingdom. And that is also part of preaching the Gospel, of being an apostle of love – when others see that it can be done, that it’s actually doable, that it’s not so difficult after all, then they are able to abandon sin and turn to God. They then abandon fear and shame to cry out loud: Jesus, it’s me, this is your child! JESUS, I TRUST IN YOU!

FROM POLAND TO GHANA

MERRY CHRISTMAS

FROM GHANA TO POLAND

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 11, 29). Prawdziwa wiara to nie tylko szlachetne słowa i święte myśli. To coś więcej: życie, w którym człowiek idzie drogą serca, drogą miłości. Czyny, działanie, codzienny trud dla królestwa Bożego. I na tym też polega głoszenie Ewangelii, czyli bycie apostołem miłości – kiedy inni widzą, że można, że się tak zwyczajnie da, że to nie jest aż tak trudne, wówczas potrafią porzucić grzech i przejść na stronę Boga. Wówczas porzucają lęk i wstyd, aby głośno zawołać: Jezu, to ja, z tej strony Twoje dziecko! JEZU, UFAM TOBIE!