Mija rok wojny na Ukrainie

Dwa miesiące wojny oczami Sióstr Nazaretanek z Kijowa. To piękne świadectwo codziennego życia i szukania sensu tego strasznego czasu.

   >> Kronika