Nasz Proboszcz

Ks. Stanisław Kapica
(1950-2020)
Proboszcz na Białogonie w latach 1996-2020

Stanisław Kapica urodził się 6 listopada 1950 r. w Ożarowie, jako kolejne dziecko w rodzinie Bolesława i Marianny z domu Dzierżak. Miał brata i siostrę, z którymi łączyły go zażyłe więzi bratersko-siostrzane. Lata dziecięce, spędzone w rodzinnej miejscowości Maksymów (Parafia Słupia Nadbrzeżna – diecezja sandomierska), były wypełnione ciężką pracą. Dobre ziemie na tamtych terenach i liczne sady gwarantowały dostatnie życie, ale okupione były ciężarem pracy.

W latach 1964–1968 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach, koło Sandomierza. Po ukończeniu szkoły średniej, zapukał do bram Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk Księdza Biskupa Jana Jaroszewicza dnia 14 czerwca 1975 r. Po święceniach został skierowany na pierwszą placówkę duszpasterską – do parafii w Janinie. Kolejne parafie na jego kapłańskim szlaku posługi duszpasterskiej przedstawiają się następująco: Tuczępy, Słomniki, Wzdół Rządowy, Leszczyny, Kozłów Małogoski.

W roku 1987 został mianowany administratorem parafii w Sokolnikach, a rok później proboszczem tej wspólnoty parafialnej. Ostatnią placówką duszpasterską na jego kapłańskiej drodze stanowiła od roku 1996 parafia Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie. To dla tej parafii poświęcił swoje życie i siły, podejmując się budowy nowej świątyni i nowych budynków parafialnych. Przewodził naszej wspólnocie parafialnej przez 24 lata, aż do momentu, kiedy Pan Życia i Śmierci odwołał swego strudzonego sługę na wieczną wartę, w dniu 25 października 2020 r. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą spoczął na cmentarzu parafialnym w Kielcach – Białogonie.

Ksiądz Kanonik Stanisław w swym testamencie napisał: „Proszę o modlitwę, do zobaczenia w domu Ojca”. Naszą chrześcijańską powinnością jest zadośćuczynić prośbie zmarłego. Niech po trudach ziemskiej drogi, po chwilach samotności i niezrozumienia Pan da mu niebo otwierając przez Księdzem Stanisławem drzwi niebieskiej świątyni.

Źródło: Kielecki Przegląd Diecezjalny