Niedziela Czterech Ewangelistów

W niedzielę modliliśmy się w intencji naszych rodzin. Podczas śpiewu „Alleluja” Czterech Ewangelistów dzielnie maszerowało z kaplicy Bożego miłosierdzia do głównego ołtarza. Figury ewangelistów na pierwszej mszy niosły dwa małżeństwa, na innej cała rodzina, a na sumie: rodzice i rodzice chrzestni Pawła Jana, który przyjął Sakrament Chrztu.

Ten prosty symbol oznacza, że nie tylko słuchamy Ewangelii, ale pragniemy nieść ją innym ludziom. Wszyscy jesteśmy ewangelistami, a nasze rodziny to piąta ewangelia…

Czterech Ewangelistów – Trzy Zdjęcia, uważnie popatrzmy na sesję zdjęciową naszej scholki!

Święty Marek w kwiatach w towarzystwie Błażeja. Podobnie święty Łukasz z Izą, córką Iza(jasza). A na trzecim zdjęciu święty Jan zapisuje coś w głowie Igora.

Święci Ewangeliści – Mateusz, Marek, Łukasz i Jan – zapisujcie Ewangelią nasze serca!  Solo Dios nasta!