Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia 2023 r. rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. W liturgii tego dnia wspominamy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem.

 

Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Podczas każdej Mszy św. poświęciliśmy palmy oraz wysłuchiwaliśmy opis Męki Pana Jezusa – w tym roku wg św. Mateusza.