Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, 28 marca 2021 r. wspominaliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podczas każdej Mszy św. święciliśmy palmy.

Jak podają Ewangeliści, „zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: <<Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie>>”.

W czasie Mszy św. wysłuchiwaliśmy opisu Męki Pana Jezusa – w tym roku według św. Marka.

Przed Mszami św. o godz. 10.00 i 12.00 dzieci naszej parafii puszczały bańki mydlane. To przypomniało nam słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która mówiła, że nasze życie przemija – jest jak bańka mydlana.