Niedziela pod Papugami

 Kto spożywa Ciało Pańskie, spożywa ogień Ducha Świętego (św. Efrem Syryjski)

Ewangelia jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

I Eucharystia jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

I Kościół jest do zbawienia koniecznie potrzebny.

Nie ma zbawienia poza Ewangelią, poza Eucharystią, poza wielką rodziną dzieci Bożych, której na imię Kościół. O tym warto nieustannie przypominać, nie tylko w Niedzielę Trójcy Świętej.  

Trójca Święta stanowi centrum życia rodzinnego.

Ponieważ wszyscy potrzebujemy mocy Ducha Świętego, łaski Jezusa – Syna Bożego i miłosierdzia, które daje nam Bóg Ojciec, Stwórca i nasz Odkupiciel.

DUCH ŚWIĘTY napełnia nie tylko piętnastolatków w ramach Bierzmowania. Potrzebny jest od dziecka, każdemu, od 1 do 99 roku życia, ponieważ każdy potrzebuje ducha mądrości, żeby życie nie było głupie. Warto nieustannie prosić o Jego łaski, o owoce Ducha. O które owoce Ducha prosić…? To oczywiste – o wszystkie! O duchowe owoce, które apostoł wymienia w Liście do Galatów: o dar miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania (Ga 5, 22-23).

SYN BOŻY – Jezus – to Oblubieniec Kościoła, ale również oblubieniec każdej rodziny; Chrystus jest wzorem męskości, bycia mężem i ojcem. Każdy mężczyzna ma naśladować Chrystusa, stawać się dobrym jak chleb i prowadzić swoją rodzinę na niedzielne świętowanie (Eucharystia rodzinna). Warto zainwestować w nasze małe rodzinne zmartwychwstania, porzucać grzech i podążać drogą łaski, drogą miłości i przebaczenia.

OJCIEC Stworzyciel to Bóg Ojciec, Creator, czyli Stwórca… a w rodzinie najbardziej kreatywna jest mama (nie tylko w kuchni albo podczas robienia makijażu). Bez matki nie ma życia, to ona jest słońcem rodziny, ona rodzi życie. To matka gromadzi całą rodzinę na modlitwie, to ona uczy „Ojcze nasz”.

Trójca Święta stanowi centrum życia rodzinnego. Nie tylko w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Bóg Ojciec – Bóg Syn Boży – Bóg Duch Święty, każdego z nas zaprasza do wielkiej tajemnicy miłości. Przeżywamy to misterium miłości w naszych rodzinach, w których pragniemy naśladować dobrego Boga.

Co prawda w „Niedzielę pod Papugami” w naszej parafii nie pojawił się jakiś nowy Niemen… ale gościliśmy rodziny z Kościoła Domowego. Czytając Biblię dla młodych – z obowiązkową papugą na okładce – próbowaliśmy zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej w życiu rodzinnym. Przypomnieć sobie, że Trójca Święta stanowi centrum życia rodzinnego.