Niedziela z Nazaretem

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada 2020 r., przeżywaliśmy Niedzielę z Nazaretem – w naszej parafii gościliśmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki).

Siostry przywiozły ze sobą relikwie Błogosławionych Męczennic z Nowogródka – Marii Stelli i 10 towarzyszek, które zostały rozstrzelane przez hitlerowców 1 sierpnia 1943 r. Ich beatyfikacja odbyła się w Roku Jubileuszowym 2000 –

Siostry Nazaretanki włączyły się w Liturgię Słowa, prowadziły śpiew, który na długo zostanie w naszych uszach…

______________
Modlitwa o otrzymanie łask
za wstawiennictwem błogosławionych Męczennic z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami. 

     – > Więcej o Błogosławionych Siostrach Męczennicach z Nowogródka