Nowy proboszcz naszej parafii

Biskup Kielecki Jan Piotrowski mianował ks. kanonika dr. hab. Stefana Radziszewskiego nowym proboszczem naszej parafii. Uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza odbędzie się w najbliższą niedzielę, 8 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Nasz nowy proboszcz urodził się 21 lutego 1971 r. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjął 3 czerwca 1995 r. święcenia prezbiteratu.

Osiągnięcia naukowe:
– doktor teologii (homiletyka, KUL, 2005, praca doktorska pt. Przepowiadanie homilijne biskupa Mieczysława Jaworskiego jako odpowiedź na zasadnicze wyzwania czasów współczesnych, promotor ks. prof. Władysław Głowa),
– doktor nauk humanistycznych (filologia polska, KUL, 2009, praca doktorska pt. Pomiędzy duchem a materią. Wokół zagadnień wczesnej poezji Anny Kamieńskiej, promotor prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa).

Aktualnie jest prefektem kieleckiego Nazaretu i wykładowcą literatury powszechnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Jest także autorem kilku książek: Kamieńska ostiumiczna [2011] (o poezji Anny Kamieńskiej), Katechizm sercem pisany [2006] (o kazaniach bpa Mieczysława Jaworskiego), Kot czarny. Literatura dla odważnych [2011] oraz Kot biały. Literatura dla samutnych [2012] (zbiory esejów), Siedem twarzy Judasza [2012] (apostoł zdrajca w literaturze XX wieku), Poezja w sutannie [2011] (antologia) oraz Rekolekcji dla młodzieży [2012](audiobook).

Ks. Stefan Radziszewski habilitował się w czerwcu 2015 r. W 2019 r. został mianowany Honorowym Kanonikiem Kapituły Katedralnej w Kielcach.

4 listopada 2020 r. mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie.