„Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud”

W Wielki Piątek Kościół wspomina Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Jest to dzień postu ścisłego i umartwienia.

Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu wystawienia – tzw. Ciemnicy.

O godzinie 17.00 uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, następnie rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz. Po dojściu asysty do ołtarza – kapłani upadli na twarz w postawie prostracji, czyli geście uniżenia się człowieka oraz smutku i bólu Kościoła.

Pierwsza część obrzędów to Liturgia Słowa. Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa według św. Jana odczytanej przez kapłanów i homilii, rozpoczęła się uroczysta Modlitwa Powszechna zawierająca 11 wezwań, obejmująca wszystkie potrzeby Kościoła i świata. W tym roku została dołączona specjalna modlitwa za Naród Ukraiński – o ustanie wojny: „Módlmy się za naród ukraiński, doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, niech nasz Bóg i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój”.

Następnie rozpoczęła się Adoracja Krzyża. Ks. Proboszcz dokonał uroczystego odsłonięcia Krzyża ze śpiewem: „Oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”. Po oddaniu czci Krzyżowi przez kapłanów i asystę rozpoczęła się adoracja przez wiernych. Podchodzili oni ze wszystkich stron i oddawali cześć Krzyżowi poprzez ucałowanie lub przyklęknięcie. W tym czasie można było także złożyć ofiarę na Boży Grób w Jerozolimie i na chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.

Po zakończeniu Adoracji Krzyża miał miejsce obrzęd Komunii świętej, przechowywanej ze Mszy Wieczerzy Pańskiej, odprawionej w Wielki Czwartek.

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku procesyjne przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego oraz obnażono ołtarz.

Foto: Sławomir Mazur