Ostatnie pożegnanie Śp. Księdza Kanonika Stanisława Kapicy

Zakończyły się 2-dniowe Uroczystości Pogrzebowe Śp. Księdza Kanonika Stanisława Kapicy – wieloletniego proboszcza naszej parafii i budowniczego kościoła, zmarłego 25 października 2020 r. w Szpitalu MSWiA w Kielcach.


W środę, 28 października 2020 r. o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. żałobna pod przewodnictwem i z homilią ks. Grzegorza Kuty – wicedziekana Dekanatu Kielce-Zachód. Eucharystię koncelebrowało 17 księży. Po Komunii Świętej słowa pożegnania wypowiedział nasz parafianin Zygmunt Pęksyk.

Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy trumnie z Ciałem Śp. Księdza Kanonika. Modlitwę różańcową poprowadził krąg Domowego Kościoła – Oazy Rodzin, następnie wierni trwali na modlitwie w ciszy. O godz. 20.45 odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wyprowadziliśmy trumnę z kościoła.

W czwartek, 29 października 2020 r. uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 wprowadzeniem trumny do kościoła. Następnie modlitwę różańcową poprowadził ks. Adam Koćwin – były wikariusz naszej parafii.

W samo południe rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Eucharystię koncelebrowało 45 kapłanów.

Po Komunii Świętej słowa wdzięczności w imieniu wszystkich Parafin wypowiedzieli Państwo Małgorzata i Krzysztof Kaczmarczykowie. W imieniu kolegów kursowych głos zabrał ks. Kan. Tadeusz Szeląg – proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach – Dyminach, rodak Śp. Księdza Kanonika z Słupi Nadbrzeżnej. Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział ks. Adam Koćwin – wykonawca testamentu Śp. Księdza Proboszcza.

Po ostatnim pożegnaniu i błogosławieństwie udaliśmy się w pieszym kondukcie na cmentarz parafialny. Ciało Zmarłego Księdza Proboszcza Stanisława Kapicy zostało złożone do grobu, w którym spoczywał ks. proboszcz Franciszek Sieradzki. Taka była ostania wola Śp. Księdza Kanonika.