Parafia synodalna?

Cały październik minął w cieniu modlitwy. Modlitwy różańcowej. Podobnie w listopadzie trwajmy na modlitwie. O świętość. O łaskę. O zbawienie. I jeszcze o duchowe owoce czasu synodalnego, który pragniemy wspólnie przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej. I w naszych rodzinach, bowiem prawdziwa parafia to wielka rodzina.

Zapraszamy do modlitwy w intencji synodu, ponieważ – (po pierwsze) bez modlitwy nic nie ma sensu, a (po drugie) każda modlitwa powinna mieć kontynuację, tzn. przerodzić się w owocne działanie. Mówiąc krótko:

modlimy się jako Kościół,

rozmawiamy o Kościele

i wspólnie ten Kościół budujemy.

Jako parafia. Jako rodzina.

Hasło spotkań, które rozpoczniemy w Niedzielę Chrystusa Króla (w ramach naszego parafialnego programu synodalnego) pochodzi z kazania karmelity O. Pawła Baranieckiego OCD, którego niedawno gościliśmy w naszej parafii (a właściwie stanowi parafrazę napisu na obrazie Matki Bożej, przed którą modli się Święta Teresa Wielka). Piękno i Chwała to definicja modlitwy i definicja świętości. A zatem –

PRZYPOMNIJ SOBIE JAK JEST PIĘKNA,
ABY NA NOWO ŻYĆ CHWAŁĄ W SWOJEJ CODZIENNOŚCI.

Pełna Piękna i Chwały jest Matka Najświętsza – pełna piękna i chwały jest Oblubienica-Kościół, w którym razem pielgrzymujemy do królestwa Bożego. Przypomnij sobie piękno Oblubienicy, którą jest Kościół, zakochaj się na nowo w Tej, która prowadzi cię do Chrystusa, a w twojej codzienności ponownie zapłonie światło łaski. I będziesz żył ku Bożej chwale, poczujesz smak prawdziwego szczęścia. Przypomnij sobie jak jest piękna, aby na nowo żyć chwałą…

A skoro „nikt nie idzie do Nieba sam”, więc

módlmy się, rozmawiajmy

i jeszcze raz się módlmy.

Razem.

Ku chwale Bożej i pożytkowi ludzkiemu.

Zapraszamy…!

Duszpasterze Parafii Przemienienia Pańskiego