PŁOMIEŃ MIŁOŚCI

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen (5 razy)
(na cześć pięciu Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy na sobie 5 razy znak Krzyża świętego z głębokim szacunkiem)

Następnie na dużym paciorku różańca mówimy:
PEŁNE BOLEŚCI I NIEPOKALANE SERCE MARYI,

PROŚ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!

Na trzech małych paciorkach mówimy:
1. BOŻE MÓJ, WIERZĘ W CIEBIE, PONIEWAŻ JESTEŚ NIESKOŃCZENIE DOBRY!
2. BOŻE MÓJ, UFAM TOBIE, PONIEWAŻ JESTEŚ NIESKOŃCZENIE MIŁOSIERNY!
3. BOŻE MÓJ, KOCHAM CIĘ, PONIEWAŻ JESTEŚ NIESKOŃCZENIE KOCHAJĄCY!

Na dużych paciorkach różańca mówimy:
PEŁNE BOLEŚCI I NIEPOKALANE SERCE MARYI,
PROŚ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!

Na małych paciorkach różańca mówimy:
MATKO, RATUJ NAS PRZEZ PŁOMIEŃ MIŁOŚCI
TWOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA!

Po każdej dziesiątce mówimy:
MATKO BOŻA! ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚĆ
DZIAŁANIE ŁASKI TWOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI
TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ. AMEN.

Na zakończenie:
CHWAŁA OJCU (3 razy)
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen (5 razy)