Poddajmy nasze serca Jezusowi Chrystusowi

– Wczoraj w naszej parafii obchodziliśmy uroczystości związane z Niedzielą Chrystusa Króla. Gościliśmy siostry nazaretanki z Kielc i modliliśmy się wspólnie. Wierzymy, że powtarzanie prostej modlitwy „Przyjdź Królestwo Twoje” sprawia, że Bóg króluje w naszych życiach i sercach – mówił ks. Stefan Radziszewski, proboszcz naszej parafii, na antenie Radia eM, w programie „Prawdę mówiąc” Katarzyny Bernat.

Ks. Stefan Radziszewski podkreślał, jak ważne jest budowanie od podstaw Królestwa Bożego. – Wczoraj wznosiliśmy wspólnie okrzyk „Viva Cristo Rey”, na pamiątkę 30. rocznicy śmierci misjonarza, który w obliczu śmierci powierzył się Chrystusowi Królowi. Chcemy to robić każdego dnia od nowa, zwłaszcza w naszych rodzinach – stwierdził.

Proboszcz naszej parafii  zaznaczał, że poddawanie się Jezusowi Chrystusowi powinno odbywać się nie tylko przez modlitwę, ale – przede wszystkim – przez sakramenty. – Oczyszczamy nasze życia przez Sakrament Pokuty i przyjmujemy Jezusa do serca przez Komunię Świętą. Wydaje się, że niestety człowiek bardziej umiłował ciemność, niż światło, lękamy się tej świętości. Przywołując słowa Marty Robin – świętość jest dla wszystkich. Nie powinniśmy się bać ośmieszenia, ale dążyć do Królestwa Bożego, które jest przecież pośród nas. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie ludzie się modlą, nie musimy nigdzie biegać i szukać – mówił.

> Posłuchaj całej audycji