Poświęcenie opłatków

W 1 Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 r. podczas każdej Mszy św. miało miejsce poświęcenie opłatków na stół wigilijny, które – jak co roku – dostarczy do naszych domów Pan Kościelny Robert.

Roznoszenie opłatków rozpocznie się od 7 grudnia według harmonogramu, który podamy podczas ogłoszeń.