Poszukiwana: Rodzina

Szukamy rodziny… Szukamy rodziny… Szukamy rodziny… Szukamy rodziny… Szukamy rodziny… Szukamy rodziny, szczęśliwej rodziny, która podejmie się „przepisania” Ewangelii. Przepisuje najmłodsze dziecko, które dopiero co nauczyło się pisać i potrafi już stawiać na kartce papieru urocze kulfony. Więcej, sztuka pisania stała się dla tego dziecka prawdziwą radością. Oczywiście przepisanie całej Ewangelii nie jest łatwym zadaniem, nawet w tempie pisania: jeden rozdział na jeden dzień, całość pracy pisarskiej zajmie trzy, cztery tygodnie.

Dlatego Nasz Dzielny Pisarz-Ewangelista potrzebuje Grupy Wsparcia, to znaczy Grupy Wytrwałych Dyktowaczy – to może być rodzic, babcia, starsze rodzeństwo. Starsza Persona dyktuje, a Dzielny Dzieciak przepisuje! Niechaj Księga Ewangelii będzie naszym wspólnym dziełem. Rodzinnym czasem z sercem przy Bogu. Taka wielkopostna praca biblijna z pewnością przyniesie owoc… w swoim czasie.